мэргэжлийн түргэн шохойн шууд бус лека эргэдэг зуухзурвас үлдээгээрэй